سبد خرید

کسب درآمد در زنجان وب هاست در بخش بازاریابی زنجان وب هاست میتوانید درآمد کسب کنید و کار خودتونو شروع کنید http://zanjanwebhost.ir/cp/affiliates.php
یافتن کالاها و سرویسها
هاست دانلود 1 گیگ

Plan E-A - 1000MB
مقدار فضا: 1 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست: سی پنل
قابلیت اتصال به ساب دامنه
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد اکانت ftp : نامحدود
پشتیبانی از PHP: بله
آپتایم 99.99 درصد !
امکان ایجاد دیتابیس : ندارد
هزینه سالانه=هزینه 9 ماه
1,500 تومان ماهانه
13,500 تومان سالانه
هاست دانلود 2 گیگ

Plan E-B - 2000MB
مقدار فضا: 2 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست: سی پنل
قابلیت اتصال به ساب دامنه
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد اکانت ftp : نامحدود
پشتیبانی از PHP: بله
آپتایم 99.99 درصد !
امکان ایجاد دیتابیس : ندارد
هزینه سالانه=هزینه 9 ماه
2,000 تومان ماهانه
20,000 تومان سالانه
هاست دانلود 3 گیگ

Plan E-C - 3000MB
مقدار فضا: 3 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست: سی پنل
قابلیت اتصال به ساب دامنه
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد اکانت ftp : نامحدود
پشتیبانی از PHP: بله
آپتایم 99.99 درصد !
امکان ایجاد دیتابیس : ندارد
هزینه سالانه=هزینه 9 ماه
3,000 تومان ماهانه
29,500 تومان سالانه
هاست دانلود 4 گیگ

Plan E-D - 4000MB
مقدار فضا: 4 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست: سی پنل
قابلیت اتصال به ساب دامنه
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد اکانت ftp : نامحدود
پشتیبانی از PHP: بله
آپتایم 99.99 درصد !
امکان ایجاد دیتابیس : ندارد
هزینه سالانه=هزینه 9 ماه
3,500 تومان ماهانه
35,500 تومان سالانه
هاست دانلود 5 گیگ

Plan E-E - 5000MB
مقدار فضا: 5 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست: سی پنل
قابلیت اتصال به ساب دامنه
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد اکانت ftp : نامحدود
پشتیبانی از PHP: بله
آپتایم 99.99 درصد !
امکان ایجاد دیتابیس : ندارد
هزینه سالانه=هزینه 9 ماه
4,000 تومان ماهانه
40,500 تومان سالانه
هاست دانلود 6 گیگ

Plan E-F - 6000MB
مقدار فضا: 6 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست: سی پنل
قابلیت اتصال به ساب دامنه
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد اکانت ftp : نامحدود
پشتیبانی از PHP: بله
آپتایم 99.99 درصد !
امکان ایجاد دیتابیس : ندارد
هزینه سالانه=هزینه 9 ماه
6,500 تومان ماهانه
58,500 تومان سالانه
هاست دانلود 7 گیگ

Plan E-G - 7000MB
مقدار فضا: 7 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست: سی پنل
قابلیت اتصال به ساب دامنه
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد اکانت ftp : نامحدود
پشتیبانی از PHP: بله
آپتایم 99.99 درصد !
امکان ایجاد دیتابیس : ندارد
هزینه سالانه=هزینه 9 ماه
7,500 تومان ماهانه
67,500 تومان سالانه
هاست دانلود 8 گیگ

Plan E-H - 8000MB
مقدار فضا: 8 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست: سی پنل
قابلیت اتصال به ساب دامنه
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد اکانت ftp : نامحدود
پشتیبانی از PHP: بله
آپتایم 99.99 درصد !
امکان ایجاد دیتابیس : ندارد
هزینه سالانه=هزینه 9 ماه
8,500 تومان ماهانه
76,500 تومان سالانه
هاست دانلود 9 گیگ

Plan E-I - 9000MB
مقدار فضا: 9 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست: سی پنل
قابلیت اتصال به ساب دامنه
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد اکانت ftp : نامحدود
پشتیبانی از PHP: بله
آپتایم 99.99 درصد !
امکان ایجاد دیتابیس : ندارد
هزینه سالانه=هزینه 9 ماه
9,500 تومان ماهانه
85,500 تومان سالانه
هاست دانلود 10 گیگ

Plan E-J - 10000MB
مقدار فضا: 10 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست: سی پنل
قابلیت اتصال به ساب دامنه
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد اکانت ftp : نامحدود
پشتیبانی از PHP: بله
آپتایم 99.99 درصد !
امکان ایجاد دیتابیس : دارد
هزینه سالانه=هزینه 9 ماه
10,500 تومان ماهانه
94,500 تومان سالانه
هاست دانلود 20 گیگ

Plan E-K - 20000MB
مقدار فضا: 20 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست: سی پنل
قابلیت اتصال به ساب دامنه
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد اکانت ftp : نامحدود
پشتیبانی از PHP: بله
آپتایم 99.99 درصد !
امکان ایجاد دیتابیس : دارد
هزینه سالانه=هزینه 9 ماه
13,500 تومان ماهانه
هاست دانلود 30 گیگ

Plan E-L - 30000MB
مقدار فضا: 30 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست: سی پنل
قابلیت اتصال به ساب دامنه
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد اکانت ftp : نامحدود
پشتیبانی از PHP: بله
آپتایم 99.99 درصد !
امکان ایجاد دیتابیس : دارد
هزینه سالانه=هزینه 9 ماه
18,500 تومان ماهانه
هاست دانلود 40 گیگ

Plan E-M - 40000MB
مقدار فضا: 40 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست: سی پنل
قابلیت اتصال به ساب دامنه
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد اکانت ftp : نامحدود
پشتیبانی از PHP: بله
آپتایم 99.99 درصد !
امکان ایجاد دیتابیس : دارد
هزینه سالانه=هزینه 9 ماه
25,000 تومان ماهانه
هاست دانلود 50 گیگ

Plan E-N - 50000MB
مقدار فضا: 50 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست: سی پنل
قابلیت اتصال به ساب دامنه
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد اکانت ftp : نامحدود
پشتیبانی از PHP: بله
آپتایم 99.99 درصد !
امکان ایجاد دیتابیس : دارد
هزینه سالانه=هزینه 9 ماه
32,000 تومان ماهانه
هاست دانلود 100 گیگ

Plan E-O - 100000MB
مقدار فضا: 100 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست: سی پنل
قابلیت اتصال به ساب دامنه
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد اکانت ftp : نامحدود
پشتیبانی از PHP: بله
آپتایم 99.99 درصد !
امکان ایجاد دیتابیس : دارد
هزینه سالانه=هزینه 9 ماه
55,000 تومان ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution